Saturday, 10 October 2009

Kiamat

# Tanda-tanda dekatnya hari kiamat ada 2 jenis:
1. tanda-tanda besar (ada 10)
2. tanda-tanda kecil

# Tanda-tanda kiamat besar ada 10:
1. Munculnya Dajjal
2. Turunnya Isa bin Maryam
3. Turunnya Ya'juz dan Ma'juz
4. Terjadinya 3 gerhana di Timur
5. Terjadinya 3 gerhana di Barat
6. Terjadinya 3 gerhana di Jazira Arab
Terjadinya 3 gerhana ini secara bersamaan
7. Terbitnya matahari dari barat
8. Keluar binatang yang sangat besar
9. Keluarnya asap
10. Keluarnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia ke Padang Makhsyar

# 2 Hal tentang tanda-tanda Kiamat Kecil:

1. Adanya seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya.
Karena budak ini dijima'i oleh tuannya (karena budak perempuan yang tidak punya suami, boleh dijima'i oleh tuannya), kemudian hamil dan melahirkan anak, maka anak yang dilahirkannya ini merupakan anak tuannya dan yang otomatis akan menjadi tuannya juga (jadi budak melahirkan tuannya). Budak perempuan tersebut dinamakan Ummul Walad. Ummul walad ini akan otomatis merdeka setelah tuannya meninggal.

2. Engkau melihat adanya anak-anak yang tidak mamakai alas kaki, tidak memakai baju tetapi hidup bermegah-megah dalam bangunan (mereka miskin dalam penampilan, tapi bermegah-megah dalam bangunan).Segala kebenaran datang dari Allah, dan kesalahan ada pada saya sendiri dan dari syaithan. Allah a'lam.

No comments:

Post a Comment